Brodnicki samorząd ma już zagwarantowane środki unijne w wysokości 4, 8 mln zł w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Gospodarczego Powiatu Brodnickiego na modernizację Brodnickiego Domu Kultury. W ramach projektu, który będzie realizowany w 2019 roku zostanie nie tylko zmodernizowany istniejący budynek BDK, ale również zostanie on rozbudowany o salę kinowo-konferencyjną i pomieszczenia służące aktywizacji mieszkańców.


- Bardzo wielu naszych mieszkańców aktywnie działa na rzecz miasta, ale by takich osób przybywało trzeba stworzyć warunki do realizacji ich inicjatyw społecznych – mów burmistrz Jarosław Radacz. - Stowarzyszenia działające w mieście mają często problemy lokalowe. Nie mają swojej siedziby. Dlatego, zdecydowałem o modernizacji i rozbudowie BDK pod kątem potrzeb organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w Brodnicy. W nowej części BDK działać będzie też kino, którego chcą mieszkańcy. Kino będzie miało nowoczesny ekran, możliwość oglądania filmów 3D, przestrzenny dźwięk. Spełniać będzie wszystkie wymogi nowoczesnego kina – dodaje burmistrz.

Urząd ma już wykonaną inwentaryzację budynku, potrzebną do ustalenia szczegółowego zakresu wymaganych do przeprowadzenia prac. W ramach zadania planuje się między innymi docieplenie istniejących ścian i dachów , wykonanie nowych posadzek, remont dachów, wymianę okien, przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowę instalacji wod – kan, CO, elektrycznej. Planowany koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł z czego 4,8 mln zł to środki unijne. Dokładny i szczegółowe koszt inwestycji będzie znany po wykonaniu dokumentacji projektowej.

- Istniejący budynek zostanie rozbudowany. W nowej części planuje się utworzenie m .in. klubu seniora, klubu młodzieżowego, sali tanecznej, pracowni plastycznej, muzycznej, pokoi instruktorskich, magazynu, pomieszczeń sanitarnych. Tam też mieścić się będzie sala kinowo-konferencyjna na 200 osób, spełniająca wszystkie standardy – mówi burmistrz.

W wyniku realizacji projektu na rewitalizowanym obszarze powstanie przestrzeń kulturalno-szkoleniowa. Zmodernizowany budynek BDK będzie mógł służyć organizacjom pozarządowym oraz nieformalnym grupom obywatelskim jako miejsce przeprowadzania spotkań, konsultacji społecznych, lokalizacji warsztatów i szkoleń tematycznych. Dzięki nowej przestrzeni poszerzona zostanie oferta zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz oferta zajęć aktywizujących osoby starsze.

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież