Choć wydaje nam się, że jest to sprawa tak blacha, że nieistotna, to jednak każdy obywatel produkuje odpady bytowe. Odpady z gospodarstwa domowego przewożone są za pomocą specjalistycznych pojazdów, czyli śmieciarek. Mogą one być jedno lub dwukomorowe. 

Firmy komunalne zajmujące się odbiorem i wywozem odpadów, najczęściej przewożą je do firm zajmujących się utylizacją tychże odpadów. Przed odbiorem wystawiana jest karta odbioru odpadów komunalnych (KPOK) w systemie BDO z kodem odpadu, datą i godziną realizacji odbioru, terenem, z którego odpady są odbierane oraz z numerem rejestracyjnym specjalistycznego pojazdu, czyli śmieciarki. Karta z systemu BDO jest konieczna, by odpady można było przyjąć do utylizacji. W przypadku odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, wystawienie karty BDO leży po stronie firmy transportującej odpady. Przy wysypie odpadów często sprawdzana jest ich zawartość, czyli jeśli przewożone miały być odpady frakcji papier z kodem 150101, a znajdą się tam na przykład odpady szklane, w takiej sytuacji pojazd może być cofnięty z wysypu i odpady nie zostaną odebrane. Dlatego tak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów bytowych. 

Transport odpadów poprodukcyjnych

Transport odpadów odbieranych od właścicieli firm

Odbiór i transport odpadów od firm lub jakichkolwiek działalności gospodarczych, wygląda podobnie, choć są pewne różnice. Przede wszystkim każda działalność, która produkuje odpady, ma obowiązek być wpisanym w rejestrze BDO. Jeśli tego nie zrobi, zajmujące się tym instytucje mogą nałożyć na firmę sporą karę pieniężną. Jeśli firma nie posiada możliwości, by swoje wytworzone odpady przewieźć własnym pojazdem do zakładu utylizacji, może zwrócić się do firmy komunalnej wywożącej odpady, by zamówić płatną usługę przewozu. W takim wypadku firma zostaje obciążona za usługę transportu i do tego za koszt utylizacji odpadów. 

Firmy korzystające z takiej usługi muszą same stworzyć kartę przekazania odpadów (KPO), jako osoba przekazująca, w sekcji firmy transportującej należy wpisać jej dane. Tak jak w karcie przekazania odpadów komunalnych, w karcie musi znaleźć się informacja o kodzie odpadu, szacunkowej wadze oraz numerem rejestracyjnym pojazdu przewożącego. Dopiero wtedy taki pojazd może ruszyć w trasę, by przetransportować odpady firmy zlecającej, do zakładu utylizacji. Oczywiście odpady muszą zostać odpowiednio zabezpieczone na czas przewozu.  Podobnie jak w przypadku kontroli wysypywanych odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości, tak także tutaj sprawdzane jest czy przywieziony odpad zgadza się z kodem na karcie BDO.