Magazynowanie energii fotowoltaicznej pozwala na osiągnięcie niezależności energetycznej. Urządzenia te pozwalają magazynować energię wytworzoną przez instalacje fotowoltaiczne i zużywać ją w miarę potrzeb. Sprawdź co wpływa na cenę magazynów energii w 2022 roku.

Aby wskazać, jak prawdopodobnie będą się kształtować ceny magazynowania energii w 2022 r., należy zacząć od próby analizy czynników, które z definicji mają na ten aspekt istotny wpływ. Warto też zastanowić się, dlaczego w ciągu czterech lat ceny tych urządzeń na niemieckim rynku magazynowania energii spadły o 40%. Aspekty te z pewnością są ze sobą powiązane i współzależne, wpływając na ostateczny kształt kosztów inwestycji w magazynowanie energii. Od czego więc zależy cena baterii?

  • Stopień zaawansowania technologicznego - Do niedawna jednymi z najpopularniejszych akumulatorów w systemach magazynowania energii były akumulatory kwasowo-ołowiowe. Szybko jednak okazało się, że ich zalety, poza niską ceną, były trudne do zdobycia, zwłaszcza w kontekście współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi. Natomiast akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe są najdroższe, ale jednocześnie wykazują najwyższą wydajność, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania;
  • Pojemność magazynowania energii — rzeczywista ilość energii elektrycznej, jaką może zmagazynować bateria, zależy od jej pojemności. Oczywiście im wyższa ta wartość, tym droższe urządzenie. W kontekście domowego magazynowania energii najbardziej opłacalnym jest zakup sprzętu o konstrukcji modułowej, który może w razie potrzeby zwiększyć pojemność magazynowania bez konieczności wymiany całego sprzętu;
  • Prestiż producenta - Dyscypliny rynkowe niemal w każdej dziedzinie wskazują, że produkty o znanych markach są preferowane przez konsumentów i często mają wyższą cenę niż podobne produkty oferowane przez mniej znanych producentów. W przypadku magazynowania energii, wyższe ceny podyktowane prestiżem marki idą często w parze z doskonałą jakością i designem urządzeń oraz wysokimi standardami obsługi i opieki nad klientem;

Popyt na dane urządzenie – Jednym z czynników rynkowych wpływających na cenę magazynowania energii jest popyt na te urządzenia, co doskonale pokazuje przykład Niemiec, a nawet Włoch. Jeśli popyt na baterie będzie stopniowo rósł, zarówno producenci jak i dystrybutorzy baterii będą bardziej skłonni do obniżania cen produktów, zapewniając tym samym wzrost sprzedaży urządzeń. Podobnie - im mniejsze zainteresowanie magazynowaniem energii, tym będą one droższe;

Gdy urządzenie jest na rynku – Kolejnym prawem rynkowym jest to, że urządzenie, które jest ogólnie dostępne od dłuższego czasu, stopniowo traci na wartości. Oczywiście ma na to wpływ rozwój technologii i pojawienie się konkurencyjnych produktów o lepszych parametrach. Jednak ten czynnik decydujący o cenie magazynowania energii może być ważnym obszarem optymalizacji kosztów inwestycji. Kup nieco starszy sprzęt, który nadal oferuje przyzwoitą wydajność i wyniki mogą okazać się korzystniejsze dla portfeli inwestorów.

Oczywiście czynniki wpływające na cenę magazynowania energii to nie jedyne aspekty tej dziedziny. Jednak przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w konkretną instalację magazynowania energii, warto przeanalizować czynniki, które wpływają na jej cenę. Można to zrobić np. według naszego rankingu magazynowania energii, który jest regularnie aktualizowany i zawiera zestawienie najważniejszych parametrów dostępnych na rynku urządzeń.

Ceny magazynowania energii w Polsce – jak się kształtowały?

Ze względu na etap rozwoju polskiego rynku magazynowania energii, urządzenia te od kilku lat utrzymują stosunkowo stabilne wysokie ceny, choć oczywiście cena rośnie wraz ze wzrostem pojemności baterii. Przy wciąż niskich zamówieniach i stosunkowo niewielkiej konkurencji firmy instalujące magazyny energii muszą jeszcze nabrać chęci do obniżania cen swoich usług. Należy również pamiętać, że koszt zakupu samego sprzętu to tylko część całości inwestycji i powinien obejmować również cenę kabli i dodatkowych komponentów, których zastosowanie zależy od mocy i wyposażenia instalacji PV oraz od tego, czy magazyn będzie jej dodatkowym elementem lub zostanie zaprojektowana w nowym systemie łączącym fotowoltaikę z funkcją magazynowania wytwarzanej przez nią energii.

Jak dofinansowania wpłyną na ceny magazynów energii w 2022?

Jak dotacje wpłyną na ceny magazynowania energii w 2022 roku? Ceny magazynowania energii w 2022 roku będą zależeć od wielu czynników, ale w pierwszych miesiącach przyszłego roku nie przewiduje się większych zmian w tym obszarze. Rozwój polskiego rynku magazynów energii będzie ściśle związany z dostępnością, zakresem i wysokością dopłat do zakupu magazynów energii w ramach programu Mój Prąd 4.0. Chociaż zmiany w systemie rozliczeniowym prosumentów mogą zwiększyć ich zainteresowanie technologią magazynowania energii, trudno zakładać, że sam ten aspekt sprawi, że inwestorzy będą postrzegać zakup domowych baterii jako całkowicie lukratywny. Ustawodawcy już wcześniej informowali opinię publiczną, że dotacje na magazynowanie energii są możliwe nawet za 50% kosztów kwalifikujących się inwestycji. Jeśli tak, to zainteresowanie branżą na pewno zacznie rosnąć, a to może wymagać pociągnąć niższych za sobą obniżenie cen magazynów magazynowania energii w 2022 roku.