abler2016

29 listopada w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli „studenci” Uniwersytetu III Wieku omówiono przede wszystkim tematykę różnego rodzaju oszustw, których ofiarami bywają najczęściej osoby starsze. Poruszono również bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym i zapoznano z nowym narzędziem jakim jest „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacja „Moja Komenda” oraz programem „Dzielnicowy bliżej nas". Spotkanie miało na celu poznanie oczekiwań społeczeństwa oraz wymianę informacji na temat zagrożeń.

29 listopada, o godz. 15.30 w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, przy ul. Wyspiańskiego 13, odbyła się debata społeczna organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy. W spotkaniu uczestniczyli „studenci” Uniwersytetu III Wieku.. Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Tematem wczorajszego spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo seniorów. Funkcjonariusze omówili zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym seniora, jako niechronionego uczestnika ruchu drogowego, a także najczęściej popełniane przestępstwa, w których ofiarami stają się osoby starsze. Policjanci omówili sposoby działań przestępców oraz informowali co zrobić, aby nie paść ofiarą tych osób. Funkcjonariusze zapoznali również z nowym narzędziem jakim jest „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” , aplikacją „Moja Komenda”, a także omówili realizowany program „Dzielnicowy bliżej nas”. W trakcie omawianych zagadnień, mieszkańcy zadawali nurtujące ich pytania, wskazywali co należałoby poprawić aby ich poczucie bezpieczeństwa zwiększyć oraz wysuwali wnioski. Wszystkie postulaty, które poruszone zostały podczas spotkania brane pod uwagę w codziennych działaniach funkcjonariuszy.

KPP Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież