W środę (22.03.) w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu, odbyło się spotkanie uczniów  z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy i strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu. Poruszono również kwestię odpowiedzialności karnej osób nieletnich i  ostrzegano o zagrożeniach związanych z grami komputerowymi.


Brodniccy policjanci wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Brodnicy, odwiedzili w środę (22.03.) uczniów Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu. Policjanci rozmawiali z młodzieżą   o odpowiedzialności karnej nieletnich, odpowiedzialności za popełnienie  czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji. Funkcjonariusze uświadomili młodzieży o konsekwencji zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników, mówili o konsekwencjach zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów. Policjanci poruszyli również tematy związane z cyberprzemocą i niebezpieczeństwami, jakie niosą za sobą gry komputerowe.  Strażacy, opowiedzieli dzieciom jak należy postępować w przypadkach zauważenia zagrożenia oraz jakie służby i w jaki sposób należy poinformować, a także jak należy bronić się przed cichym zabójcą zwanym potocznie „czadem”.  Liczymy, że wspólne spotkania policjantów i strażaków, przyczynią się do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w codziennym  życiu.

KPP Brodnica