Przez dwa dni (3/4.10.), brodniccy policjanci prowadzili wzmożone działania kontrolne pod nazwą "Pieszy". Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu brodnickiego oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.


Funkcjonariusze z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, przez ostatnie dwa dni (3/4.10.) prowadzili działania pod kryptonimem "Pieszy". Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Wzrost liczby pojazdów potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Policjanci zwracali szczególną uwagę na tych uczestników ruchu drogowego oraz rowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem powodują zagrożenie dla tej grupy osób. Działania prowadzone są w rejonach newralgicznych skrzyżowań. Mundurowi sprawdzają czy piesi korzystają z wyznaczonych przejść oraz czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.

Podczas dwudniowych działań policjanci skontrolowali łącznie 35 pieszych, którzy popełnili wykroczenia. 11 osób zostało ukaranych mandatami karnymi m.in. za naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych , niestosowanie się do sygnalizacji świetlnych i chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni. Wobec jednej osoby skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze rozdawali podczas działań kamizelki odblaskowe, które poprawiają widoczność pieszego na drodze i których noszenie jest obowiązkowe od zmierzchu do świtu poza terenem zabudowanym.

Apelujemy do pieszych i kierowców o większą ostrożność na drodze.
KPP Brodnica