Brodniccy policjanci, uczestniczyli w czwartek (15.01.) w spotkaniu w Szkole Podstawowej nr.1 w Brodnicy, na podsumowaniu kampanii „Szkolny Tydzień Profilaktyki”. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami na temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz przejawach demoralizacji. Spotkaniu towarzyszyły występy przygotowane przez uczniów.


Brodniccy policjanci, uczestniczyli w czwartek (15.01.) w spotkaniu, podsumowującym „Szkolny Tydzień Profilaktyki” w Szkole Podstawowej nr 1 w Brodnicy.  Tematem spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich oraz przejawy demoralizacji. Funkcjonariusze zapoznali młodzież z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania dzielnicowi wyjaśnili, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uświadomili również zebranym\, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. St.asp. Roman Kamiński omówił konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd. Na koniec spotkania funkcjonariusz przypomniał o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego, również podlega postępowaniu przed sądem. Spotkaniu z policjantami towarzyszyły występy uczniów, dotyczące poruszanego tematu.

Źródło: KPP Brodnica