Brodniccy policjanci, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy, w środę(14.01.) w Brodnickim Domu Kultury podsumowali  kampanię „Odpowiedzialny Kierowca”. Funkcjonariusze podczas spotkania, przeprowadzili debatę społeczną z młodzieżą i zebranymi na sali mieszkańcami miasta. Głównym tematem rozmów była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekazanie wniosków i oczekiwań wobec brodnickiej policji. W debacie oprócz brodnickich policjantów uczestniczyli specjalnie zaproszeni goście: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Komendant Straży Miejskiej oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

W środę (14.01.) w Brodnickim Domu Kultury odbyło się podsumowanie kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, przy współpracy brodnickich policjantów, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Funkcjonariusze podczas spotkania, przeprowadzili debatę społeczną z młodzieżą i zebranymi na sali mieszkańcami miasta.

Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą  na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach i problemach lokalnych społeczności.

W debacie oprócz brodnickich policjantów, wzięli udział specjalnie zaproszeni goście: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Komendant Straży Miejskiej oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Nie zawiedli nas również mieszkańcy miasta oraz młodzież dla których bezpieczeństwo  w ruchu drogowym jest ważnym elementem i  chcą współpracować z policjantami w celu eliminowania zagrożeń na drodze.

Brodniccy policjanci przedstawili krótką prezentacje multimedialną, w której były zawarte dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych, działań prewencyjnych i działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w powiecie.  Podczas omawiania poszczególnych zagadnień uczestnicy chętnie włączali się do dyskusji, przekazywali swoje uwagi, sugestie i spostrzeżenia. Dyskutowano nad sposobami, metodami i formami poprawy poczucia bezpieczeństwa.

W trakcie debaty zostały poruszone miedzy innymi tematy: bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15, nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców, problem przejść dla pieszych i braku ścieżek rowerowych.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, podsumował debatę, a  komendant brodnickiej jednostki przyjął zobowiązanie od uczestników, że wszystkie uwagi czy propozycje zostaną wykorzystane przez policjantów przy planowaniu i organizacji taktyki służby. Wnioski zostaną przeanalizowane.

Dyrektor brodnickiego MOPS-u, wręczył laureatom konkursu „Odpowiedzialny Kierowca” nagrody, a dzieci i młodzież szkolna wykazała się talentem aktorskim na scenie BDK. Na placu BDK , żołnierze Żandarmerii Wojskowej zaprezentowali symulator wypadków i autogogle. Każdy chętny, mógł usiąść na fotelu kierowcy i sprawdzić, co się dzieje z ludzkim ciałem kiedy dochodzi do zderzenia lub jak widzi drogę pijany kierowca.
Jak się okazało potrzeba inicjowania tego rodzaju spotkań jest  niezbędna.

Źródło: KPP Brodnica