„Wspólnie poprawmy bezpieczeństwo na drogach powiatu brodnickiego”, pod takim hasłem odbyła się debata policjantów z mieszkańcami powiatu. Głównym tematem rozmów była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekazanie wniosków i oczekiwań wobec brodnickiej policji.

W siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy.  Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą  na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach i problemach lokalnych społeczności.

W debacie oprócz brodnickich policjantów, wzięli udział : Burmistrz Miasta Brodnica, Wójt Gminy Brodnica, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Komendant Straży Miejskiej, a także specjalny gość   Pan Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Krzysztof Zgłobicki wraz z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KWP podinsp. Robertem Olszewskim. Nie zawiedli nas również mieszkańcy powiatu dla których bezpieczeństwo  w ruchu drogowym jest ważnym elementem i  chcą współpracować z policjantami w celu eliminowania zagrożeń na drodze.
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy, przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na drogach całego województwa. Omówił przyczyny zdarzeń drogowych oraz jakie działania są podejmowane w celu ich  zmniejszenia.
Brodniccy policjanci przedstawili krótką prezentacje multimedialną, w której były zawarte dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych, działań prewencyjnych i działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w powiecie.  Zaprezentowano mieszkańcom powiatu filmy nagrane przez videorejestrator  przedstawiające rażące wykroczenia drogowe popełniane przez kierujących z naszego powiatu. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień uczestnicy chętnie włączali się do dyskusji, przekazywali swoje uwagi, sugestie i spostrzeżenia. Dyskutowano nad sposobami, metodami i formami poprawy poczucia bezpieczeństwa. W trakcie debaty zostały poruszone miedzy innymi tematy: bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15, nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców, problem przejść dla pieszych i nieprawidłowego parkowania na osiedlach, a także oznakowania dróg.

Na zakończenie spotkania komendant brodnickiej jednostki przyjął zobowiązanie od uczestników, że wszystkie uwagi czy propozycje zostaną wykorzystane przez policjantów przy planowaniu i organizacji taktyki służby. Wnioski zostaną przeanalizowane. Jak się okazało potrzeba inicjowania tego rodzaju spotkań jest  niezbędna.

Źródło: KPP Brodnica