Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy mł. insp. Mariusz Lewandowski i Jego I Z-ca nadkom. Tomasz Skoneczka spotkali się  wczoraj z policjantami i pracownikami cywilnymi Policji, którzy obchodzili jubileusz 20 i 25 lecia służby i pracy w Policji. Sierż sztab Wojciech Panek, otrzymał  awans na wyższy stopień policyjny. Były gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

Wczoraj (14.11.) w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji  w Brodnicy odbyło się spotkanie komendanta z policjantami i pracownikami cywilnymi, którzy obchodzili w tym roku jubileusz 20 i 25-lecia pełnienia służby i pracy  w Policji. Jubileusze obchodziło 7 policjantów i 2 pracowników cywilnych. Wszyscy otrzymali z rąk komendanta listy gratulacyjne, w których dziękował jubilatom za długoletnią współpracę, wytrwałość, obowiązkowość, sumienną realizację zadań, a także za konsekwentne dążenie do wypełnienia misji firmy, okazywane przywiązanie oraz przyczynianie się do jej prawidłowego funkcjonowania. Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy mł. insp. Mariusz Lewandowski wręczył również akt mianowania na wyższy, stopień młodszego aspiranta Policji  sierżantowi sztabowemu Wojciechowi Panek
Komendant życzył policjantom i pracownikom komendy dalszych pełnych sukcesów lat pracy, radosnej,spełniającej ich oczekiwania i dającej prawdziwą satysfakcję.