13 lutego w naszym województwie dzieci i młodzież rozpoczynają dwutygodniowy zimowy wypoczynek. W związku z tym należy spodziewać się wzmożonego ruchu autobusów przewożących młodzież i dzieci, jak i nasilenia ruchu samochodów osobowych.

W dniach 13.02.-24.02.2012r. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą przeprowadzone działania „Bezpieczna ferie”. W tym okresie Policjanci będą szczególnie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży udających się na wypoczynek.

Policjanci apelują do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami zorganizowanymi grup dzieci i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli.
Istnieje również możliwość zgłoszenia, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup, celem dokonania kontroli przez Policję. Zgłaszać  należy do Komend Miejskich/Powiatowych, na terenie których następuje wyjazd. Kompleksowej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd.


Policjanci szczególną uwagę  zwracać będą na:

●        -stan trzeźwości kierowców
●        -braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujące prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju
●        -prawidłowość oświetlenia pojazdu
●        -urządzenia gaśnicze


JEŚLI TWOJE DZIECKO WYJEŻDŻA NA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK:

-sprawdź, komu powierzasz nad nim opiekę
-ustal wiarygodność organizatora wypoczynku
-sprawdź, jaki są opinie na temat organizatora wypoczynku wśród osób wcześniej korzystających z jego usług
-ustal dokładny adres pobytu dziecka, warunki socjalne, opiekę medyczną oraz program kolonii, obozu itp...
-sporządź dziecku wykaz zabranych przedmiotów, najbardziej wartościowe z nich oznakuj
-przekaż dziecku kartę z adresem domowym i numerem kontaktowym
-porozmawiaj z dzieckiem o różnych sytuacjach w jakich może się znaleźć, poradź mu, jak wtedy należy się zachować


PORADŹ DZIECKU, ŻE W KAŻDEJ TRUDNEJ DLA NIEGO  SYTUACJI MOŻE SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC DO POLICJI!!!


Nie wszystkie dzieci wyjadą na zimowiska. Spora ich część będzie spędzała wolny czas w miejscu zamieszkania. Warto więc, przed feriami przypomnieć najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach i zabaw na podwórku.


Bezpieczeństwo na podwórku:
●         ustal z rodzicami obszar na którym możesz się bawić
●        zawsze informuj rodziców o miejscu swoich zabaw np. gdy będziesz chciał iść do kolegi do domu
●        nie oddalaj się zbyt daleko od domu
●        nie baw się w odosobnionych, ustronnych miejscach- jeżeli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy
●        nie rozmawiaj z osobami których nie znasz, nie bierz od nich słodyczy, zabawek czy pieniędzy
●        nie wsiadaj do obcego samochodu bez wiedzy i zgody rodziców


Niebezpieczne zabawy:

●        nie wchodź na plac budowy
●        nie zbliżaj się do wykopów, otwartych studzienek kanalizacyjnych
●        nie baw się w pobliżu rowów, zbiorników wodnych: rzek i jezior
●         nie baw się na torach kolejowych, nie rzucaj kamieniami w pociągi
●        nie baw się na ulicy; nie chodź po krawężnikach, po ulicy nie wolno grać w piłkę
●        nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy- możesz spowodować wypadek
●        idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż droga hamowania pojazdów jest znacznie dłuższa
●        nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach- nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować w lód na rzece może się załamać

●        zachowaj bezpieczeństwo podczas saneczkowania, np. nie  chodź po torze kiedy inni zjeżdżają
●        nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek, wykopów- pod wpływem ciężaru Twojego ciała lód może się załamać
●        ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska


W ostatnich latach występuje dużo przypadków popełniania przestępstw na nieletnich, a dzieci często stają się też ofiarami wypadków drogowych. Aby ograniczyć to negatywne zjawisko, każde z dzieci musi przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. DLATEGO:
-informuj zawsze rodziców lub opiekunów -gdzie i z kim wychodzisz i kiedy wrócisz
-nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi
-nie otwieraj drzwi mieszkania osobom obcym
-przechodź przez jezdnię w miejscach wyznaczonych
-przy przejściu z sygnalizacją świetlną przechodź tylko przy zielonym świetle
-nie wbiegaj nagle na jezdnię
-nie wskakuj do znajdujących się w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej
-unikaj jeżdżenia autostopem
-podczas podróży zwróćcie uwagę na przewożony bagaż
Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z podanych wskazówek, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży i zimowych zabaw. Pamiętajcie, że wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach ma nie tylko Policja lecz w dużej mierze zachowanie wszystkich użytkowników dróg.

W okresie ferii zimowych, policjanci nasilą:
-kontrole punktów sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem dostępności do nich osobom poniżej 18 roku życia
-legitymowania nieletnich przebywających w miejscach lub okolicznościach mogących zagrażać ich demoralizacji
-kontrole dyskotek i pubów pod kątem rozprowadzania lub zażywania narkotyków
-kontrole tzw.:dzikich” lodowisk (na zbiornikach wodnych)
Rodzicu, pamiętaj!!!
To my dorośli odpowiadamy za stworzenie bezpiecznego wypoczynku naszym dzieciom!

KPP Brodnica