Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi  w grudniu przekształciła się na Społeczną Akademię Nauk. To awans dla szkoły wyższej, związany z dodatkowymi dla uczelni uprawnieniami w zakresie nadawania stopni naukowych.
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi po decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  od 9 grudnia 2011 roku będzie Społeczną Akademią Nauk. Uczelnia może  zdobyć tytuł  „akademii”, jeśli jej jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia  naukowego doktora.
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  z siedzibą w Łodzi  spełniła ten warunek. Wydział Zarządzania tej uczelni posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych z zarządzania . Instytut Anglistyki Wydz. Zamiejscowego w Warszawie posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.