Niespełna 5 lat korzystamy z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak dziś ona wygląda w powiecie brodnickim?

Jeżeli widzisz w swoim rejonie coś niepokojącego i chciałbyś poinformować o tym policję, możesz skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie, dające obywatelom możliwość wpływu na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. KMZB działa już prawie 5 lat, a mieszkańcy powiatu brodnickiego za pomocą tego narzędzia nanieśli ponad 2600 zagrożeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa w całej Polsce już prawie 5 lat. Narzędzie sprawdziło się, jako dobry komunikator między społecznością lokalną, a Policją. Od początku funkcjonowania tego narzędzia mieszkańcy powiatu brodnickiego za pomocą KMZB zgłosili już 2637 przypadków nieakceptowanych społecznie zachowań. W 2021 roku na KMZB zostało naniesionych 472 zgłoszeń. Zdecydowaną większość stanowią zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to m.in. zgłoszenia dotyczące: przekraczania dozwolonej prędkości ( 204), złej organizacji ruchu (11), niewłaściwej infrastruktury drogowej (44) nieprawidłowego parkowania (62) oraz nielegalnych rajdów samochodowy (19). Wśród sygnałów od mieszkańców znaczną ilość stanowiły również zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (39), a także akty wandalizmu (19).

Policjanci sprawdzili każde zgłoszenie, około 40% wszystkich zgłoszeń zostało potwierdzonych i w zależności od zgłoszenia podjęto dalsze jednorazowe, bądź długofalowe działania w celu eliminacji zgłoszonego zagrożenia.

Korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy dodać dokładny opis bądź też zdjęcia występującego zagrożenia.

Zachęcamy do korzystania z Mapy.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym Policji.