Czym jest hejt i mowa nienawiści ? Jak reagować, gdy nasze dziecko spotka się z agresją w Internecie, szkole czy na ulicy?

Poniżej prezentujemy spot profilaktyczny związany z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Spot ten powstał w związku z realizacją programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing