Brodniccy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi wzmożyli patrole piesze po terenach brodnickich parków. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na  osoby spożywające alkohol, zaczepiających przechodniów oraz niszczące mienie. Wszystko po to, aby mieszkańcy naszego miasta oraz turyści czuli się bezpiecznie korzystając z uroków Brodnicy.

Od początku czerwca, brodniccy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi z Brodnicy wzmożyli patrole piesze po terenach parków Anny Wazówny, Jana Pawła II oraz Chopina. Funkcjonariusze podczas tych patroli  szczególną uwagę zwracają na wykroczenia takie jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku, zaczepianie przechodniów oraz niszczenie mienia. Podczas wzmożonych kontroli parków i skwerów w centrum miasta, funkcjonariusze wylegitymowali ponad 170 osób, ujawnili 74 wykroczenia porządkowe, m.in. zakłócanie spokoju i porządku publicznego nieostrożne trzymanie zwierzęcia, złośliwe utrudnianie korzystania z urządzeń, spożywanie alkoholu. Wobec 32 sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne w wysokości od 20 do 500 złotych, zastosowano 39 pouczeń oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu. Na terenie parków przeprowadzono 25 interwencji.
Wspólne patrole ze strażnikami kontynuowane będą przez cały okres wakacyjny. W tym czasie zwiększa się ruch turystyczny w naszym mieście i powiecie, a funkcjonariusze w ten sposób dbają o to, aby i mieszkańcy naszego  miasta, a także turyści mogli czuć się  bezpiecznie i przyjemnie spędzać czas w miejscach do tego przeznaczonych.