Policjanci ruchu drogowego z Brodnicy pełnią dzisiaj służbę na ulicach miasta i powiatu wspólnie z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej. Wspólne patrole obu służb ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Policjanci, realizując zadania wymienione w ustawie o Policji, w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń współdziałają z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jedną z instytucji stojących na straży prawa współpracujących z Policją jest Żandarmeria Wojskowa.

Dzisiaj (23.10.) policjanci ruchu drogowego z Brodnicy na terenie miasta i powiatu pełnią wspólną służbę z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej z Torunia. Funkcjonariusze, podczas wspólnego patrolu kontrolują  prędkość przemieszczających się pojazdów,  zwracają uwagę na wykroczenia, jakie popełniają kierujący i piesi, kontrolują trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz prawidłowość przewożenia dzieci w fotelikach. Celem wspólnych służb policjantów ruchu drogowego oraz Żandarmerii na drodze jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno kierujących pojazdami, pasażerów jak i innych uczestników ruchu drogowego.

 

KPP Brodnica