Brodniccy policjanci  prowadzą dzisiaj   działania pn. „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W trakcie  działań, funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez tych uczestników ruchu drogowego, jak i wykroczenia popełniane wobec nich.


Policjanci z Brodnicy, prowadzą dzisiaj (12.09.) działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Policjantów można  spotkać zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na zachowanie właściwych relacji między kierującym, a pieszym oraz jak poruszają się piesi na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Funkcjonariusze czuwają na terenie miasta, przy newralgicznych przejściach dla pieszych, a także sprawdzają czy piesi stosują się do sygnalizacji świetlnych i korzystają z miejsc wyznaczonych dla pieszych.

 

KPP Brodnica