Brodniccy policjanci przeprowadzili wczoraj (24.02.) wzmożone działania pod nazwą „Prędkość”. Akcja ukierunkowana jest  na kontrolę przestrzegania dopuszczalnych prędkości przez kierujących.

Brodniccy policjanci prowadzą od wczoraj (16.02.) wzmożone działania pod nazwą „Prędkość”. Akcja ukierunkowana jest na kontrolę przestrzegania dopuszczalnych prędkości przez kierujących.

Brodniccy policjanci prowadzą dzisiaj (13.02.) działania pn. „Bezpieczny pieszy”.  Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych.  

Dzisiaj (17.02.) brodniccy policjanci prowadza wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Policjanci szczególną uwagą zwracają na kierujących pojazdami, , którzy popełniają wykroczenia wobec pieszych uczestników ruchu drogowego.  Funkcjonariusze czuwają przy przejściach dla pieszych, zwracają również uwagę na rowerzystów jeżdżących po chodniku lub przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze w czasie służby przypominają  napotkanym niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o przestrzeganiu przepisów  i informują  ich, jak ważne jest, aby być widocznym na drodze, a tym samym w znacznym stopniu zwiększając swoje bezpieczeństwo.  

Przypomnijmy! Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, mówi:

Art. 26

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2.Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1)wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3)jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5.Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6.Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
7.W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Art. 11.
1.Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2.Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

KPP Brodnica

Policjanci z Brodnicy ponownie przestrzegają osoby starsze przed metodami działania oszustów. Zdarza się, że osoby te podszywają się za „wnuczka” czy bliską nam osobę. W ostatnim czasie, nasiliły się próby wyłudzeń na policjanta, czy też funkcjonariusza centralnego biura śledczego policji.

Brodniccy policjanci przy współpracy   z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Torunia, zabezpieczyli 3 automaty do gier. Maszyny, służące do nielegalnych gier hazardowych, ujawnione zostały w jednym z lokali znajdującym się w na brodnickim osiedlu

Sposobów na uchronienie się przed kradzieżą mienia może być wiele, jednak generalnie chodzi o to, aby nie ułatwiać złodziejom i nie dać im szansy na wejście w posiadanie naszego mienia. Interwencja jaką przeprowadzili w miniony weekend  brodniccy policjanci dowodzi, że często to właśnie my sami prowokujemy przestępców.

Brodniccy policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami 20-letniej kobiecie, która w terenie zabudowanym, przekroczyła dozwoloną prędkość o 62 km/h. Kobieta została ukarana również mandatem karnym w wysokości 400 złotych i 10 punktami karnymi.

Wczoraj (5.02.) w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę brodnickich policjantów w 2018 roku. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, kierownictwo brodnickiej jednostki, policjanci i pracownicy cywilni Policji. Podczas spotkania omówiono wyniki pracy brodnickich policjantów za rok 2018.

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi trzem mężczyznom zatrzymanym wczoraj (31.01.) przez brodnickich policjantów. Mężczyźni dwa tygodnie wcześniej obrzucili zaparkowane auto śniegiem z bryłami lodu, czym spowodowali uszkodzenia karoserii pojazdu.

Wczoraj   tj. 29.01.2019  w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wręczyła list gratulacyjny  z podziękowaniami za udzieloną pomoc Pani Grażynie Kłosowskiej. „…..Pani postawa moralna,  troska o życie i  zdrowie innej osoby, jakimi wykazała się Pani, w pełni zasługuje na  pochwały i budzi  podziw zarówno mój jak i podległych mi policjantów…”.Tak napisał  liście gratulacyjnym kierowanym do tej Pani insp. Maciej Lewandowski Komendant Miejski Policji w Toruniu.